Några milstolpar i mitt liv

Född i Stockholm, femte generationen infödda stockholmare. Uppvuxen på Södermalm. Äldsta systern av tre.